WATERZIJDIG INREGELEN

Door het hydraulisch inregelen van uw CV installatie zal deze efficiënter en zuiniger gaan werken, omdat het vermogen van uw CV ketel vrijwel optimaal wordt gebruikt. Bij een slecht of niet goed ingeregelde installatie kunt u geluidsklachten ervaren. Zo kunt u een ruis in de radiatoren en/of leidingen gaan horen. Ook kan uw wooncomfort verminderen. Zo kan het voorkomen dat de radiator die op korte afstand van de CV ketel hangt te warm wordt, terwijl de radiator die qua afstand het verst van de CV ketel hangt niet op temperatuur komt. Dan is naar aller waarschijnlijkheid uw CV installatie in onbalans en heeft u vele jaren te veel aan energiekosten betaald. Oorzaken dat uw CV installatie in onbalans is kunnen zijn, dat uw CV installatie nooit is ingeregeld of dat door een eventuele verbouwing radiatoren zijn vervangen en/of leidingen zijn verlegd.

Bij het waterzijdig inregelen van uw CV installatie wordt de volumestroom op basis van het temperatuur niveau aangepast. Het vermogen wordt hierdoor aanzienlijk beter verdeeld en afgestemd op elke afzonderlijke radiator van uw CV installatie. Met behulp van onze warmtebeeldcamera en ultrasoon-meter kunnen wij uw CV installatie efficiënt inregelen en eventuele blokkades en/of lekkages opsporen. De beste methode is de ‘voorinstel methode’. Hierbij is een leidingnetberekening vereist. Helaas zijn er in de meeste gevallen geen ontwerptekeningen aanwezig van de installatie.

Voor het inregelen van uw CV installatie is het wel noodzakelijk, dat de juiste radiatorkranen zijn geïnstalleerd.

Ook is een kostenbesparende factor om de CV ketel hier op af te stellen (finetunen), zodat het maximale rendement kan worden behaald. Uw vloer en zelfs de gehele woning worden zo gelijkmatiger opgewarmd. Het wooncomfort neemt toe en het energieverbruik neemt af. Bovendien gaat u aanzienlijk besparen op uw stookkosten.

Schakel de vloerverwarming specialist van Nederland in

‘Als het ons niet lukt, lukt het niemand’