Werkwijze

Om uw installatie weer volledig te laten functioneren zijn drie bezoeken nodig.

Stappenplan

1.Inspectiebezoek

Dit bezoek is bedoeld om het probleem op te sporen. Wanneer dat gevonden is bespreken wij de mogelijkheden die er zijn en het plan van aanpak. Op basis hiervan ontvangt u van ons een definitieve offerte.

2-  Voorbereidend bezoek

Afhankelijk van de mate van vervuiling is het noodzakelijk om tenminste één week voor de feitelijke reiniging, een magneetfilter te plaatsen. Tevens voegen wij aan het water een speciaal  reinigingsmiddel toe om de vast gekoekte slib/vervuiling los te weken. Dit zorgt er mede voor, dat alle vervuiling wordt verwijderd tijdens de reiniging. De volgende werkzaamheden vinden plaats tijdens dit bezoek:

 • Wateranalyse
 • Warmtebeeldcamera inspectie
 • Afsluitkranen CV ketel monteren
 • Magneetfilter monteren en reinigingsmiddel toevoegen

3- Reiniging bezoek

Dit is de dag van de waarheid. Op deze dag zullen wij uw CV installatie duurzaam van vuil en verstoppingen ontdoen. De volgende werkzaamheden vinden tijdens dit bezoek plaats:

 • Reinigen met onze gepatenteerde spoelmachine
 • Vloerverwarming verdeler met pomp vervangen (optioneel)
 • Automatische ontluchter(s) monteren (optioneel)
 • Afsluitbare spoelkranen monteren
 • Wateranalyse
 • Waterbehandeling
 • Beschermingsmiddel toevoegen
 • Inregelen (optioneel)
 • Warmtebeeldcamera inspectie
 • Eindcontrole en overhandiging rapportage en certificaat
vloerverwarming doorspoelen werk 2
4nummber

Als alle reinigings- vervangings- en herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd en alles weer naar behoren werkt, betekent dit niet dat het systeem onderhoudsvrij is. Ondanks het feit dat de  installatie is gescheiden blijft ten alle tijden het vloercircuit blootgesteld worden aan zuurstoftoetreding. Periodiek onderhoud wordt door ons dan ook nadrukkelijk aanbevolen. Door het in balans houden van het CV water wordt corrosie aan de metalen leidingen en radiatoren voorkomen.

Eens in de 5 jaar moet de installatie worden gespoeld. Hier kunt u een voordelig onderhoudsabonnement voor afsluiten.

Werkwijze bij periodiek onderhoud:

 • Wateranalyse
 • Waterbehandeling indien de waardes afwijken
 • Controle van de pomp, afsluiters en appendages
 • Beschermingsmiddel toevoegen
 • Bijvullen en ontluchten
 • Inregelen (optioneel)
 • Warmtebeeldcamera inspectie
FLIR0200 08.07.44
FLIR0184 08.07.44

Werkwijze bij periodiek onderhoud:

 • Wateranalyse
 • Waterbehandeling indien de waardes afwijken
 • Controle van de pomp, afsluiters en appendages
 • Beschermingsmiddel toevoegen
 • Bijvullen en ontluchten
 • Inregelen (optioneel)
 • Warmtebeeldcamera inspectie

Wilt u weten wat voor u de kosten zijn?

Dan is een inspectiebezoek noodzakelijk, hier zijn wel kosten aan verbonden, zie pagina Tarieven voor een indicatie.
Voor andere vragen kunt altijd contact met ons opnemen via:

T: 085-7500 800
M: info@vloerverwarming-doorspoelen.nl

Vloerverwarming-doorspoelen.nl is een initiatief van KG-onderhoud & installatietechniek Zoetermeer.
KG-onderhoud & installatietechniek Zoetermeer is een erkend installatiebedrijf dat gecertificeerd is door InstallQ en lid is van branchevereniging Techniek Nederland.
Voor vloerverwarming-doorspoelen zijn gedeponeerde algemene voorwaarden van toepassing.