INSTALLATIE REINIGEN

Wanneer de CV installatie spoelen?

Niet diffusiedichte leidingen

Begin jaren tachtig stond vloerverwarming in de kinderschoenen en werd er op grote schaal gebruik gemaakt van zogenaamde tyleenslangen. Dit zijn zwarte kunststofleidingen die toentertijd ook werden gebruikt voor drinkwaterleidingen. Vanaf het begin bestonden er al leidingen speciaal voor vloerverwarming, maar deze waren erg kostbaar. Uit kostenbesparing is er toen voor gekozen om tyleenslang toe te passen. Na verloop van vele jaren bleek de tyleenslang niet geschikt te zijn voor gesloten CV installaties met hoge temperaturen, omdat de buizen niet diffusiedicht zijn. Ongewenste zuurstoftoetreding vindt plaats waardoor de metalen onderdelen aangetast worden door corrosie. Het negatieve gevolg van dit proces is, dat er binnen de CV installatie een soort vette roest drab ontwikkeld wordt. Dit wordt ook magnetiet of sludge genoemd. Dit zorgt voor vernauwingen en verstoppingen. Wanneer dit probleem zich voordoet kunt u er voor kiezen om de vloer open te breken en de leidingen te laten vervangen. Een tweede mogelijkheid is te kiezen voor de aanzienlijk goedkopere methodiek, die wij hebben ontwikkeld, zodat u de ’zwarte slangen’ kunt blijven gebruiken voor de vloerverwarming.

Dikwandige installatie

Utiliteitsgebouwen zoals kantoren, ziekenhuizen en scholen maar ook oudere appartement complexen en luxe woonhuizen zijn vaak voorzien van dikwandige installaties. Deze herkent u aan de kenmerkende dikke buizen met een diameter van 20 mm tot en met 100 mm. Vroeger stonden de CV ketels vaak in de kelder, omdat deze ketels gestookt werden op olie en kolen. Leveranciers van brandstof konden zo eenvoudig de voorraad aanvullen. Vroeger werd gebruik gemaakt van de natuurkundige ‘thermos fonische werking’ (warmte stijgt omhoog,  convectie principe) en werd gebruik gemaakt van hoge aanvoertemperaturen tot wel 100ºC. Hierdoor was een pomp overbodig. De leidingen moesten nauwkeurig berekend  worden. De leidingen in de kelder zijn daarom vaak dikker dan die op zolder. Op deze slimme natuurkundige manier werd er druk opgebouwd en kon de CV installatie circuleren zonder pomp.

Wat we nu in de praktijk vaak zien bij het renoveren van oudere woningen met een dikwandige installatie is, dat de ketel wordt vervangen door een moderne HR-ketel met energiezuinige pomp. Deze HR ketel wordt verplaatst naar de zolder, zodat de kelder vrijkomt voor bewoning. De dikwandige installatie (leidingen en radiatoren) blijven in de oude staat behouden.

Het rendement en vermogen van een moderne HR ketel wordt bepaald door de relatief lage aanvoertemperatuur van rond de 60-70ºC. Als de aanvoertemperatuur op 60ºC is ingesteld, duurt het te lang om de oude dikke leidingen en radiatoren op te warmen wat resulteert in veel gasverbruik en comfort klachten. Als er wordt gekozen de aanvoer temperatuur te verhogen naar 80-90ºC (waar de CV installatie zelf op berekend is), zijn de voordelen van een  energiezuinige HR CV ketel verloren. Het rendement is dan minimaal. Tevens zal de CV ketel  nauwelijks condenseren, waardoor de warmtewisselaar snel zal gaan vervuilen. Uiteindelijk zal deze als gevolg hiervan gaan verstoppen en geen lange levensverwachting hebben.

De kleine energiezuinige A-label pomp heeft niet genoeg vermogen om het watervolume in de dikke leidingen op de onderste verdiepingen rond te pompen. Water zoekt de weg van de minste weerstand en circuleert enkel op de bovenste etages waardoor de woonkamer en keuken niet op de gewenste temperatuur komen. Een oplossing waarvoor men vaak kiest is om een extra pomp in de kelder te monteren. Echter daar wordt het eerder genoemde probleem niet mee opgelost. De enige adequate oplossing is om de gehele CV installatie te laten vervangen.

Een dikwandige CV installatie heeft qua volume gemiddeld 4x meer water in de installatie als een moderne  installatie. Dus ook 4x meer oppervlakte aan metalen en dus ook meer kans op corrosie en vervuiling. Kiest u ervoor om vervanging uit te stellen? Dan is het raadzaam om de installatie regelmatig te laten reinigen.

Stadsverwarming installatie

Veel huiseigenaren met stadsverwarming denken dat hun CV installatie niet onderhouden hoeft te worden, omdat de verwarming centraal wordt geregeld door de leverancier van de stadsverwarming. Als klant een terechte gedachte. Uw leverancier van stadsverwarming maakt op grote schaal gebruik van filters die de grove deeltjes uit het water halen. Echter een centraal aangestuurd verwarmingssysteem heeft op grote schaal te maken met lekkages en is geen gesloten circuit. Het wordt dagelijks geopend om nieuwe straten aan te sluiten en om grote lekkages te verhelpen. Hierdoor heeft zuurstof vrij spel en komen er relatief grote hoeveelheden vuil in het centrale systeem terecht. In tegenstelling tot woningeigenaren die van een eigen CV ketel gebruik maken, wordt het stadverwarmingssysteem om een hoge doorstroom te voorkomen zeer accuraat ingesteld. De kranen van uw radiatoren krijgen om deze reden slechts een beperkte doorlaat. Het hoeft waarschijnlijk geen betoog, dat deze omstandigheden gaan zorgen voor vernauwingen en verstoppingen in uw lokale stadsverwarmingssysteem. Periodiek onderhoud wordt daarom dan ook sterk aanbevolen.

Nieuwe CV installaties

Vrijwel iedere A-merk CV ketelfabrikant geeft vandaag de dag in zijn installatievoorschrift aan, dat de gehele  installatie voor het in gebruik nemen van een nieuwe CV ketel moet worden gespoeld. Tevens moet de waterkwaliteit voldoen aan de normen volgens de VDI2035 richtlijn. Dit geldt zelfs voor geheel nieuwe installaties bij nieuwbouwwoningen. De reden hiervoor is dat tijdens het aanleggen van een nieuwe installatie, zand, bramen, slijpsel of oliën achterblijven. Ook staat er vermeld, dat in geval van ‘zwarte leidingen’ (niet diffusie dicht) het circuit hydraulisch gescheiden moet worden. Wanneer bij een garantieclaim blijkt, dat hier niet aan is voldaan, kan de fabrikant de garantie per direct beëindigen en zal dan ook niets vergoeden. Dat geldt ook wanneer u niet kunt aantonen, dat de installatie is gecontroleerd en voldoet aan de kwaliteitseisen.

Lekkage in de installatie

Het gevolg van een lekkage is, dat er ongewenste zuurstoftoetreding plaatsvindt. Corrosie heeft  dan vrij spel waardoor sludge / roest ontstaat en de radiatoren, leidingen, CV ketel en  vloerverwarming langzaam dichtslibben. Een tweede gevolg kan zijn, dat leidingen en radiatoren van binnen uit doorrotten, wat grote lekkages tot gevolg kan hebben waardoor uw onverwacht in de kou komt te zitten.  Het is dan ook van groot belang goed te ventileren in vochtige ruimtes en dit regelmatig te controleren. Met een onderhoudscontract bent u ervan verzekerd dat dit jaarlijks door een  professional wordt gecontroleerd en indien nodig direct wordt verholpen.

Wanneer de vloerverdeler vervangen?

In veel situaties is het noodzakelijk om de vloerverwarming verdeler te vervangen door  een zogeheten ‘gescheiden-verdeler’. Zo ontstaan er twee circuits te weten een radiator-circuit en een vloer-circuit. Dit is zeker noodzakelijk bij de volgende installaties:

A. Als niet-diffusiedichte leidingen zijn gebruikt

B. Bij dikwandige installaties

C. Bij stadsverwarming installaties

Zijn de punten A, B of C niet van toepassing, maar wordt het niet meer warm? Dan raden wij u aan om de installatie te (laten) reinigen en de verdeler te vervangen door een ‘normale’ RVS verdeler. Deze verdelers zijn net als de gescheiden verdelers volledig in balans en hydraulisch neutraal. Dat wil zeggen dat deze een optimale werking garanderen. De verdelers zijn beiden voorzien van een energiezuinige A-label pomp. De verdeler is in zijn geheel verwaardigd uit Roestvrij staal en gaat levenslang mee.

In de volgende situaties is het sterk aan te raden om de installatie grondig te reinigen, zonder de verdeler te vervangen, mits bovengenoemde punten A,B of C van toepassing zijn:

  1. Wanneer een nieuwe CV- ketel wordt geïnstalleerd
  2. Een installatie voor het eerst in gebruik wordt genomen bij nieuwbouw
  3. Wanneer u constateert dat een lekkage langdurig heeft plaatsgevonden

Ongeacht welk type CV installatie u heeft, raden wij u aan om een magneetfilter te installeren en een beschermingsmiddel toe te voegen aan het CV water.

Ook adviseren wij u om eens in de 5 jaar de installatie te reinigen. Een voordelig onderhoudsabonnement kunt u hier voor afsluiten.

Schakel de vloerverwarming specialist van Nederland in

‘Als het ons niet lukt, lukt het niemand’